KV-1B 756(r)*

KV-1b Request Skin Ambush color
by JoKeR_BvB09 Tags:  [KV-1B 756(r)*]
Jun
13
2015

KV-1B 765(r) - fictional Dotspattern
by JoKeR_BvB09 Tags:  [KV-1B 756(r)*]
Nov
17
2014

KV-1B 765(r) fictional 3tone Camouflage version2
by Tags:  [KV-1B 756(r)*]
Nov
13
2014

KV-1B threetone camo - requested by vikingrGER
by JoKeR_BvB09 Tags:  [KV-1B 756(r)*]
Nov
03
2014

KV-1B 765(r) - fictional Giraffepattern
by JoKeR_BvB09 Tags:  [KV-1B 756(r)*]
Nov
02
2014